svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Емисия на акции

Емисията (издаването) на акции обикновено се поверява на банка, на специализирана в този вид дейност финансова къща или на юридическа фирма. Ангажиментът на банката за провеждане на емисията може да бъде различен. Банката може да даде само някои съвети на емитента, като последният поема изцяло грижата, разноските и рисковете по издаването на акциите. При друга договореност банката може веднага след сключване на договора с емитента да завери неговата сметка…

Read More