svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Други искове за защита на правото на собственост

Освен разгледаните искове, в отделни закони са предвидени и други искове за защита на правото на собственост. Такива са исковете по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ за установяване право на собственост върху земеделска земя към момента на образуване на ТКЗС и т.нар. иск за грешка в кадастралната основа, уреден в чл. 53, ал. 2 ЗКИР във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ….

Read More