svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
МЗХ предлага поправки при смяна на предназначението на земеделски земи
Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще внесе в Министерски съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи. Проектът включва изменения в глава пета, където се съдържа правната уредба за промяната на предназначението на земеделските земи за други стопански дейности. Причината е в постъпилите над 700 преписки за  промяна на предназначението на земеделските земи, предимно за изграждане на…

Read More

Оспорване индивидуални административни актове на основание специална клауза на

Специална клауза – специален закон. Такива случаи за обжалване на актове по специална клауза – избирателни закони. Избирателните закони е въведена така наречения акцио популарис това е иск в полза на народа, иск в полза на всички. И тъй като става иск в полза на всички законодателят говори за заявител не жалбоподател. Заявител – всяко едно лице. Искане се подава до кмета за поправка, изменение…

Read More