svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Проф. Хендрик Фер, експерт от Европейската сметна палата, изнесе лекция-обучение за одит на Структурните фондове

25 февруари 2010 г. се проведе лекция-обучение за одит на Структурните фондове. Лекцията изнесе проф. Хендрик Фер, експерт от Европейската сметна палата, който е в България по покана на председателя на Сметната палата, проф. Валери Димитров.
На лекцията присъстваха членове на Сметната палата, одитори, извършващи одити, свързани с усвояването на Структурните фондове.

Проф. Фер разгледа темите за контролните системи на ЕС…

Read More

Административни отношения

Административните правоотношения са последици от прилагането на адмнистративноправните норма. Тяхното възникване, изменение или преустановяване може да стане само в случаите, когато се поставят предвидените от правната норма юридически факти и обстоятелства. Само правната норма посочва от кои факти и обстоятелства на обективната действителност следва да настъпят предвидените в ная правни последици /правни отношения/, които могат да бъдат предизвикани от юридически действия или бездействия и от юридически събития….

Read More

За и против спиралите

Принцип на действие, видове и ефективност на вътрешноматочната спирала.

Вътрешноматочните спирали от чисто злато и сребро, предпазващи от нежелана бременност, са умеели да поставят още в древен Китай. Днес спиралите се правят от по-евтини материали, но ефективността им е достатъчно висока. Но дали този метод на контрацепция е подходящ за всяка жена?

Принципът на действие
на спиралата се заключава в това, че тя, като чуждо тяло, механически нарушава естествените процеси в матката, предизвиквайки > раздразнение, което препятства закрепването на оплодената яйцеклетка към…

Read More