svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Съдебни заседания

Разглеждане па делото – обща характеристика.
Разглеждането на делото представлява съвкупност от ПсД на съда п страните, състоящи се в подготовка на делото, събиране на доказателствен материал и устни състезания. Тези действия се извършват публично в открити заседания. След като прецени, че исковата молба е редовна, или нередовностите са били отстранени в срок, съдът насрочва първото заседание, за което страните трябва да бъдат редовно призовани. Ако някоя от тях е…

Read More

Съдебни заседания

Разглеждане па делото – обща характеристика.
Разглеждането на делото представлява съвкупност от ПсД на съда п страните, състоящи се в подготовка на делото, събиране на доказателствен материал и устни състезания. Тези действия се извършват публично в открити заседания. След като прецени, че исковата молба е редовна, или нередовностите са били отстранени в срок, съдът насрочва първото заседание, за което страните трябва да бъдат редовно призовани. Ако…

Read More

Други устни комуникации

1. Телефонни разговори

Телефонният разговор е традиционна устна комуникация. Телефонът като техническо средство е навлязъл така дълбоко в живота ни, че ние понякога започваме да злоупотребяваме с него. Например предпочитаме да говорим по телефон надълго и нашироко, тъй като това ни спестява време, а избягваме устния разговор “лице в лице”, понеже мислим, че той изисква време. Това е съвсем погрешна представа. Разговорът по телефон…

Read More

Граждански организации атакуват в съда ограниченията за граждани до заседанията на общинския съвет

Граждански организации атакуват в съда решението на Столичен общински съвет (СОС), с което се ограничава достъпът на граждани до заседанията на общинския съвет. Това стана ясно по време на пресконференция, организирана от сдруженията, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Гражданските организации недоволстват, че по време на заседание на СОС, при което са приети измененията в общия устройствен план на София, не са допуснати да направят и изказвания в зала. Те…

Read More