svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Заместник министър-председател.

Заместник министър-председателят е едноличен орган на изпълнителната власт, който подпомага министър-председателя при ръководство на общата политика и текущата дейност на МС и координация дейността на министрите. Министър-председателят определя със заповед министерствата и другите административни структури, дейността на които се координира от съответния заместник министър-председател. За дейността си заместник министър-председателите носят отговорност пред министър-председателя и пред МС. При осъществяване на правомощията си заместник министър-председателите издават заповеди….

Read More

Всеки има право в срок от 14 дни да се откаже от сключен договор за потребителски кредит без неустойка, предвижда приетият на второ четене Закон за потребителския кредит

На парламентарен контрол беше посветено заседанието на Народното събрание на 19 февруари 2010 г. Министър-председателят Бойко Борисов отговори на питане на народните представители Яне Янев и Дарин Матов относно обявената от министър-председателя на Република България правителствена политика за решаване на проблема със задълженията на държавата към частни търговски дружества в условията на финансова криза и на питане на народните представители Яне Янев и Тодор Великов…

Read More

Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов участва в заседанието на Народното събрание, посветено на парламентарен контрол

Във времето за парламентарен контрол на 12 февруари 2010 г. заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов отговори на въпрос на народния представител Михаил Миков относно политиката, провеждана от Министерството на вътрешните работи.

Министърът на отбраната Аню Ангелов отговори на въпрос на народния представител Спас Панчев относно обгазяването на гр. Стара Загора и на питане на народния представител Тодор Великов относно политиката на…

Read More