svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Отношение на залога към вземането

Заложното право предпоставя едно вземане, защото обезпечава удовлетворяването му. Следователно заложното право е винаги ено несамостоятелно, акцесорно, добавъчно право.
1. Без вземане заложно право не може да възникне.Ако вземането е недействително, недействително ще бъде и заложното право.
2. Заложното право се погасява заедно с  обезпеченото вземане – чл.150(1), без оглед на основанията за погасяване на последното.
3. Прехвърлянето на вземането прехвърля и обезпечаващото го заложно право. Залогът следва…

Read More

Същност на заложното право

1. Заложното право е едно потестативно право, даващо възможност на кредитора по залога да създаде ново правно положение с волеизявлението си, че упражнява заложното си право. С това волеизявление той предизвиква принудиелна продан на заложената вещ и се удовлетворява от цената й.
Според проф. Кожухаров следва да се приеме, че заложното право в/у вещ е вещно право, защото възниква по повод на конкретна вещ и поражда…

Read More