svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Разглеждане в закрито заседание

Съдът няма обща власт за охранително въздействие върху гражд. отношения. ‘Законът го овластява да дава такова съдействие в определени случаи,  Ето защо нашето право не познава общо ОП, а  въвежда съвкупност от множество ОП, по реда на които се издават съотв. ОА.
Общи правила на ОП (чл.424-435)
ОП започва с писмена молба до районния съд по местожителството на молителя. Би трябвало по аналогия да се прилагат чл.83…

Read More

Заради отсъствие на съдебен заседател, може да върнат дело на Дражев отначало

Днес съдебният състав по делото срещу Ивайло Дражев за причиняване на катастрофа с две жертви не даде ход на делото поради отсъствие на съдебен заседател, предаде кореспондентът на БГНЕС в града.

Съдия Веселка Узунова насрочи закрито заседание на съдебния състав за 15 януари от 9 часа, когато следва да се изслуша становището на отсъстващата съдебна заседателка, която има депозирана молба за отвод от делото поради здравословни причини. Тя е представила…

Read More

СЕМ реши на закрито заседание: RFI вече е радио „Фокус“

semНа закрито заседание Съветът за електронни медии (СЕМ) реши радио RFI вече да се нарича радио „Фокус“, като се изменят и параметрите на програмната лицензия, съобщи пред Дарик членът на СЕМ Анна Хаджиева. Решението е взето с пет гласа „За“, двама са се въздържали, един е бил против, а един от членовете на медийния орган не е присъствал по време на гласуването.

Read More