законодателство

Имуществена отговорност на работника и служителя

Имуществената отговорност на работниак или служителя се състои в задължението му да  обезщети вредите причинени на работодателя при или по- повод изпълнение на неговите трудови задължения. Това задължение се състои в плащането на определена  парична сума или в натура на засегнатото имущество. Работника или служителя отговаря  имущественно за вредата , която е причинил на работодателя …

Имуществена отговорност на работника и служителя Read More »

Неоснователно забогатяване.Поятие и видове фактически състави

Уредбата се съдържа в чл.55-59/ЗЗД. Понятието неоснователно обогатяване не е дефинирано в закона. Правото не допуска разместване на престации без правно оправдание. Както действащото у нас законодателство, така и други страни и главно Франция, също уреждат института на неоснователното обогатяване. Неоснователно обогатяване е налице, когато едно лице се обогатява за чужда сметка, а друго обеднява …

Неоснователно забогатяване.Поятие и видове фактически състави Read More »

Прилагане на европейските закони в ЕС

Комисията е „пазителката на договорите“. Това означава, че тя е отговорна, заедно със Съда на европейските общности, за правилното прилагане на законодателството на ЕС във всички държави-членки. Ако установи, че държава от ЕС не прилага европейското законодателство, тя започва процес, наречен „процедура за нарушение“. Първата стъпка се състои в изпращане на официално писмо до правителството, …

Прилагане на европейските закони в ЕС Read More »

Министър Нона Караджова заминава за Брюксел за консултации с Главна дирекция „Околна среда” на ЕК

На 13 април т.г. в рамките на посещението си в Брюксел министър Нона Караджова ще има среща с комисаря по околна среда Янез Поточник, на която ще бъдат разгледани основните стъпки, предприети от ръководството на МОСВ, за постигане на съответствие с изискванията на европейските директиви в областта на околната среда. Ще бъде обсъден въпросът с …

Министър Нона Караджова заминава за Брюксел за консултации с Главна дирекция „Околна среда” на ЕК Read More »

Служители на ДКХ иззеха 10 игрални автомата от нелегална зала

10 игрални автомата от обект в град Дългопол, област Варна, в който се организират хазартни игри без разрешение от Държавната комисия по хазарта, иззеха служители на комисията при внезапна проверка през миналата седмица. Съставен е акт за установяване на административно нарушение. Общо 22 проверки в обекти, в които се организират хазартни игри в областите Варна, …

Служители на ДКХ иззеха 10 игрални автомата от нелегална зала Read More »

Юридически лица.Понятие

Правната уредба на ЮЛ у нас се състои от малко по – общи правни норми и множество специални, които се отнасят за различни видове ЮЛ и са разпръснати в различни нормативни актове. ЗЛС съдържа три общи разпоредби – чл.131- 133, както и общи норми за корпоративно устроените ЮЛ с нестопанска цел – сдруженията и фондациите …

Юридически лица.Понятие Read More »

Заместник-министър Лиляна Павлова откри националната конференция – „Устойчиво строителство и енергийна ефективност”

Днес, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР, Лиляна Павлова откри националната конференция – „Устойчиво строителство и енергийна ефективност”. В изказването си тя посочи: •Механизмите за финансиране при обновяване на сграден фонд и по конкретно възможностите, които съществуват, проблемите, които възникват, както и действията, които трябва да бъдат предприети …

Заместник-министър Лиляна Павлова откри националната конференция – „Устойчиво строителство и енергийна ефективност” Read More »

Нормативните актове като източник на гражданското право

Гражданското законодателство е основен източник на гражданското право. То представлява съвкупност от нормативни актове, които съдържат гражданско правни норми. Нормативният акт е волеизявление, което се извършва от овластени от закона лица при съблюдаване на определен ред  и има за последица поставяне в действие на нови правни норми  и/или изменение, отмяна, тълкуване или спиране действието на …

Нормативните актове като източник на гражданското право Read More »

Развод, общи положения.

Нормативната уредба на развода се съдържа в чл. 99 – 107 СК Недопустим е развод по извънсъдебен ред, по административен или какъвто и да е непроцесуален. Уредба и в чл. 258 и следващите в ГПК. Материята е кодифицирана в тези текстове. Правната уредба на развода по българското законодателство е подчинена на два основни принципа: 1. …

Развод, общи положения. Read More »

Унищожаемост на брака. Понятие. Обща характеристика.

Причини за унищожаемост на брака. 1. Ясното разграничение между иститута на унищожаване на брака и развода. Унищожаването на брака е едно от трите основания за прекратяване на брака по българското законодателство. Чл. 94 урежда изчерпателно 3 причини за прекратяване на брак: А) смърт на един от съпрузите Б) влязло в сила решение за развод; В) …

Унищожаемост на брака. Понятие. Обща характеристика. Read More »

Брак. Сключване на брака , форма и процедура

Чл.6  е логическо доразвитие на чл. 46 от Конституцията –  които дефинира брака  като доброволен съюз между мъж и жена с което въвежда принципа на хеторогенен и моногамен характер на брака. Брака е съюз м/у мъж и жена и което решава еднозначно  дали брака е съюз или договор. Договорна концепция  –  бълг. законодателство се абстрахира …

Брак. Сключване на брака , форма и процедура Read More »

Съобщение на пресцентъра

Mинистърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще даде пресконференция утре, 2 март 2010 г., в 11:00 часа, в зала 2 на МТСП. Темите на пресконференцията са – разпростиране на първия браншови колективен трудов договор в бранша „ВиК”, програмата „личен асистент” и подписване на споразумение с „Мапа Дженгиз” за увеличаване на заплатите с 20% …

Съобщение на пресцентъра Read More »

Парламентът регламентира прехвърлянето на пенсионни права на хора, осигурени по българското законодателство и работещи в ЕС

Народното събрание прие на заседанието си на 25 февруари 2010 г. на второ четене промени в Кодекса за социалното осигуряване. Те предвиждат гражданин, осигуряван по българското законодателство, след постъпване на работа в държави от Европейския съюз, да има право да прехвърли в пенсионната схема на Общностите средствата по своята индивидуална партида в пенсионен фонд. Служител, който …

Парламентът регламентира прехвърлянето на пенсионни права на хора, осигурени по българското законодателство и работещи в ЕС Read More »

Според проучване на Комисията е необходим специален орган на ЕС, за да се гарантира прилагането на европейското законодателство в областта на отпадъците

Комисарят по околната среда Ставрос Димас заяви:„Спазването на законодателството на ЕС е от съществено значение, ако искаме да постигнем първостепенната цел, а именно защита на здравето на европейските граждани и на околната среда.Трябва да разгледаме всички варианти за действие, включително създаването на агенция или орган на ЕС, която или който да се погрижи за това …

Според проучване на Комисията е необходим специален орган на ЕС, за да се гарантира прилагането на европейското законодателство в областта на отпадъците Read More »

4 фирми подадоха оферти в конкурс за консултант при приватизацията на “Булгартабак холдинг”

До изтичането на крайния срок в 17,30 часа на 1 февруари 2010 г. общо 4 фирми подадоха оферти в конкурса за избор на консултант при приватизацията на “Булгартабак холдинг” АД, София. Това са: 1. Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид 2. Консорциум „Кей Би Си Секюритийс Н.В – АД „Токушев – съдружници“ 3. Райфайзен инвестмънт – Камбуров …

4 фирми подадоха оферти в конкурс за консултант при приватизацията на “Булгартабак холдинг” Read More »

Министърът на отбраната Аню Ангелов се срещна с посланика на Държавата Израел у нас Н. Пр. Ноах Гал Гендлер

Министърът на отбраната Аню Ангелов се срещна днес, 16 февруари, с Н. Пр. Ноах Гал Гендлер, посланик на Държавата Израел у нас. Двамата обсъдиха перспективите за сътрудничество в сферата на отбраната и отбранителната индустрия. Беше отбелязано, че подписаният Меморандум за разбирателство между Република България и Държавата Израел  е важна основа за развитието на двустранните отношение …

Министърът на отбраната Аню Ангелов се срещна с посланика на Държавата Израел у нас Н. Пр. Ноах Гал Гендлер Read More »

Европейската комисия размрази финансирането по още две оперативни програми

Европейската комисия размрази финансирането по още две оперативни програми – „Околна среда” и „Административен капацитет”. Това съобщи министър-председателят Бойко Борисов преди участието си в заседанието на Европейския съвет в Брюксел. Средствата по ОП „Околна среда” са в размер на 1.466 млрд. евро, а по „Административен капацитет” – 132 млн. евро, посочи премиерът. Европейската комисия е …

Европейската комисия размрази финансирането по още две оперативни програми Read More »

Европейската агенция за морска безопасност извърши проверка на ИА „Морска администрация”

Европейската агенция за морска безопасност (European Maritime Safety Agency) извърши проверка на изпълнението на разпоредбите на Директива 2000/59/ЕО относно пристанищни приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от корабни товари в Р България. Проверката установи, че страната ни изпълнява предписанията на директивата и те са внедрени в българското законодателство. Създадена е …

Европейската агенция за морска безопасност извърши проверка на ИА „Морска администрация” Read More »

Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК) публикува първия си Информационен бюлетин

Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК), която включва органите по конкуренция на 27-те държави членки на ЕС и Европейската комисия, публикува първия си Информационен бюлетин. Той ще се издава 5 пъти годишно и има за цел да информира широк кръг от читатели за антитръстовото правоприлагане и застъпничеството за конкуренция на ведомствата от Мрежата. КЗК ще е …

Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК) публикува първия си Информационен бюлетин Read More »