svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Министър Тотю Младенов откри информационна кампания за социална Европа

Борбата с бедността и социалното изключване е сред приоритетните цели на стратегия „Европа 2020”, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов при откриването на информационната кампания на МТСП „Знаете ли какво може да направи за Вас социална Европа” днес. В продължение на три дни в шатра пред паметника на Съветската армия посетителите ще бъдат информирани за възможностите, които им предоставя членството на…

Read More

Заместник – министър Валентина Симеонова представи позицията на България на неформална среща на министрите по равнопоставеността

Заместник – министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова представи позицията на България на неформална среща на министрите по равнопоставеността. Тя се провежда днес във Валенсия, Кралство Испания. На срещата бяха обсъдени въпроси относно равенството между жените и мъжете като основа за растежа и заетостта.

По време на първата пленарна сесия заместник-министър Симеонова направи изказване относно трудовата …

Read More

Мнистър Тотю Младенов ще открие информационно – трудова борса „Европейски ден на труда – 2010”

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще открие международна информационно – трудова борса «Европейски ден на труда 2010» утре, 6 март 2010 г.(събота). Началото е в 9:00 часа, хотел «Хилтън», зала «Мусала».

Борсата се организира от Агенцията по заетостта, в сътрудничество с EURES – европейската мрежа за сътрудничество между обществените служби за заетост и участващите в нея повече от 750 EURES съветници.

София…

Read More

Стокова теория за стойността (класическа теория) и количествена теория за парите

Класиците обясняват промените в стойността на парите без да се интересуват от потреблението, спестяването, инвестирането, растежа и равнището на дохода (а това са най-важни фактори днес). Класиците приемат, че не е възможно общо свръхпроизводство или предлагането създава свое собствето търсене.

Когато парите (монетите) са пълноценни, т.е. от злато или благороден метал, тяхната стойност зависи главно от стойността на металното им съдържание.

Основен извод…

Read More

Разположение на малкия и средния бизнес

В процеса на организационното приспособяване на новата дейност към условията на външната среда новият собственик неизбежно стига до онзи момент, в който теоретичните хипотези и конструкции, анализи и прогнози, изводи и оценки се пречупват през призмата на конкретното физическо разполагане на новата дейност. За съжаление в преобладаваща част от справочните пособuя за навлизане в малкия бизнес липсват практически съвети и правuла за избора на най-удобното…

Read More

Пълна заетост и качество на труда в ЕС – Мониторинг

Мониторинг, осъществяван по линия на сътрудничеството на националните институции и органите на ЕС, както и създава­нето на мрежи от националните инспекции по труда за наблюде­ние на прилагането на законодателството на ЕС.

Read More

Развитие на човешките ресурси

Развитие на човешките ресурси за програмния перио 2000- 2006г. е насочена към     адаптиране и модернизация на националните и европейските политики  за заетост,  образование и квалификация. Тя ще покрива всички райони, които не са обхванати от новата цел 1, и ще подкрепя националните  планове за заетост, борба срещу безработицата, приобщаване и равни   възможности, както и посрещане на предизвикателствата на икономическите и социалните промени.

Read More

Министър Тотю Младенов обсъди възможности за висококвалифицирана заетост

ministarМинистърът на труда и социалната политика Тотю Младенов се срещна днес в Сеул с министъра на труда на Република Корея Джим Тае-Хи. Желанието на българската страна за активизиране на двустранните контакти и разширяване на връзките и сътрудничеството между двете държави на базата на Спогодбата за социална сигурност и подписания протокол за изпълнение, представи по време на разговора министър Младенов.

Той подчерта, че спогодбата е един от първите международни…

Read More