svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Развитие на магнетичните сили

Който желае да помага на другите с помощта на магне­тизма и не знае как да го прави, който губи жизнената си енергия, без да умее да я възстанови, трябва да прочете тези страници..

Тайнствената жизнена сила се доставя на човека в не­изчерпаеми количества и по различни пътища: тя се съдържа в храната ен, във водата, но най-много във въздуха, който дишаме, Магнетизаторът трябва — винаги, дори на сън…

Read More

Прана – жизнена сила

жизнена сила, пранаПрана е космическата енергия, но при сегашното й разглеждане ще се ограничим до тези прояви на Прана, които наричаме жизнена сила. Тази жизнена сила се среща във всички форми на живот, от амебата до човека, от най-елементарната форма на растителен живот до най-висшата форма на животинския свят. Прана е всеобхватна. Среща се във всички неща, притежаващи живот, и тъй като окултната фило¬софия ни учи,…

Read More

Хомеопатия жизнена сила и добър тонус

жизнена сила, хомеопатияАлберт Айнщайн

Прозрял факта, че материята е проникната от енергия, която може да бъде освободена и насочена към лечението на заболяванията, Ханеман формулира правилна концепция за природата на болестите. Той е от учените, чиито изводи се основават единствено на експериментално изведени и прецизно анализирани факти. Той никога не би приел кон­цепция, несъвместима с опитните данни и наблюдения.

Хансман е поразен от два…

Read More