svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Важни дати в историята на европейската интеграция

1950 г.
9 май
Френският министър на външните работи Робер Шуман държи важна реч,  в която прави предложения, основаващи се на идеите на Жан Моне. Той предлага Франция и Федерална република Германия Европейския да обединят производствата си на въглища и стомана в нова организация, към която да могат да се присъединяват и други европейски държави.

Тъй като тази дата може да се счита за рождена за Европейския съюз,…

Read More

Договорите в ЕС

ЕС се основава на четири договора:

Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), подписан на 18 април 1951 г. в Париж, влязъл в сила на 23 юли 1952 г. и изтекъл на 23 юли 2002 г.

Договор за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО), подписан на 25 март 1957 г. в Рим и влязъл в сила на 1 януари 1958 г. Наричан е…

Read More

Структурна политика и повишаване на конкурентоспособността

Преструктурирането на сектора е заложено в правната регламентация на договорите за ЕИО и ЕОВС. Тя предвижда използва­нето на стимули за инвестиции и финансова подкрепа за проекти за преструктуриране, както и социални мерки в контекста на пре­структурирането на фирмите. Тази политика се базира на разширяване на конкуренцията и използването на ценовите предимства на интегрираните пазари, които стимулират ефективността на производствените фактори и гарантират постоянно повишаване на…

Read More

Инициативите на ЕС за програмния период 2000-2006г.

Инициативите на ЕС за програмния период 2000-2006г. имат бюджет от 10.442 млрд. евро (5.35% от средствата на структурните фондове) и са:

*INTERREG III- транснационално, трансгранично и междурегионално сътрудничество, насочено  към стимули­ране балансираното и хармонично пространствено пла­ниране и развитие на европейската територия;

*URBAN II- икономическа и социална конверсия на градо­вете, градски и урбанизирани райони в криза, за стимулиране на устойчиво урбанизационно развитие;

*LEADER+-…

Read More

Първоинстанционният съд

Първоинстанционният съд е създаден след 1989 г. с цел да раз­шири зашитата на правата на европейските граждани и предприе­мачи. Той се състои от поне един съдия от страна- членка, като броят на съдиите се определя от Европейския съд. Мандатът им е 6 години, като на 3 години съставът се обновява. Те си избират председател с три годишен мандат и определят правила за прилагане…

Read More

Разширяване на Общността

Вгпорото разширяване на Общностга се осъществява с присьединяването наГърция през 1981г. и Испания и Португалия през 1986г. С него се стимулира прилагането на структурните политики за преодоляване на небалансираността м/у регионите и страните в ЕИО.

Интеграционните процеси се съпровождат с развитието на вън­шните отношения на ЕИО с държавите от Африка, Карибите и Тихия океан (АКТ). Подписват се договори за асоцииране, които свърз­ват Общността с…

Read More