svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Тълкуване на енергийното поле

energiyno poleОсвен специфични драматични преживявания в детството, интуитивният диагностик може да долови суеверия, лични навици, поведенчески модели, нравствени възгледи и предпочитания в областта на музиката и литературата.  Понякога енергийните образи са символични. Например преглеждайки един пациент, който страдаше от задух, получавах все една и съща картина: наказателен отряд го пронизва с куршум в сърцето. Явно това не се беше случило с него в действителност, но и подробните…

Read More

Човекът и неговото енергийно поле

energiyno poleВъв всяко живо същество пулсира енергия и тази енергия съдържа информация. Не е чудно, че практикуващите алтерна­тивна медицина приемат тази идея, но дори и някои квантови физици признават съществуването на електромагнитно поле, създавано от биологичните процеси в тялото. Учените прие­мат, че човешкото тяло поражда електричество, защото на живата тъкан й е присъщо да поражда енергия.

Вашето физическо тяло е заобиколено от енергийно поле, което заема…

Read More