svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Политиката на подкрепа за иновациите в ЕС

Действията на Европейския съюз се отразяват върху ежедневието на гражданите, защото те са насочени към решаване на истинските предизвикателства пред обществото: защита на околната среда, здравеопазване, технически иновации, енергия и т.н.

a)    Околната среда и устойчивото развитие
Крайъгълният камък на дейността на ЕС за опазването на околната среда е програмата за действие, наречена „Околна среда 2010 — нашето бъдеще, нашият избор“. Тя обхваща периода 2001—2010 г. и…

Read More

Трима министри ще отговарят на депутатски питания в парламентарния контрол

Трима министри ще отговарят на депутатски питания в парламентарния контрол днес. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова, ще отговори на въпроси относно: въвеждане на забрана за строителство на електроцентрали, базирани на възобновяеми енергийни източници; „Временно спиране“ на проекти за производство на електричество от възобновяеми енергийни източници; причините, довели до многократното обгазяване на град Стара Загора през месец декември 2009 г.; обгазяване на град Стара Загора с азотни…

Read More