svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Видове облигации

Според емитента облигациите се делят на емитирани от държавата, от органи на местните власти и от стопански организации (корпоративни облигации).

Корпоративните облигации биват краткосрочни и дългосрочни. За краткосрочни се приемат корпоративни облигации със срок пет или по-малко години, а за дългосрочниоблигациите с по-дълъг срок.

В САЩ различават според падежите на облигациите срочни и серийни облигации , Срочните облигации имат само един падеж, посочен в облигацията, след…

Read More

Доход от облигациите

Лихвата, която носи облигацията, е само един от компонентите, формиращи печалбата на облигационера. В повечето случаи той разчита на разлика в негова полза от цената, платена за облигацията, и нейната борсова стойност, по която той може да я продаде.

Лихвата на облигацията (когато тя е на книжен носител) се изплаща – обикновено шестмесечно или годишно – срещу отрязване на съответен купон, прикрепен към тялото (мантията) на облигацията. Пазарната…

Read More

Емисия на акции

Емисията (издаването) на акции обикновено се поверява на банка, на специализирана в този вид дейност финансова къща или на юридическа фирма. Ангажиментът на банката за провеждане на емисията може да бъде различен. Банката може да даде само някои съвети на емитента, като последният поема изцяло грижата, разноските и рисковете по издаването на акциите. При друга договореност банката може веднага след сключване на договора с емитента да завери неговата сметка…

Read More