svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Емисионна стойност на акциите

Има два вида предложения при емисия на акции на първичния капиталов пазар: предложения по фиксирани цени и тръжни оферти . По-често се прилага емисията по фиксирани цени, отколкото системата, при която цените се формират при наддаване на търг. Фиксираните цени се определят въз основа на очакванията за рентабилност на дружеството емитент, като се правят различни изчисления по приети в борсовото дело формули и се дават оценки за очаквания прием…

Read More