svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Координиране на политиките на държавите-членки

Държавите-членки на ЕС решиха да провеждат обща икономическа политика, основана на тясно съгласуване на своите национални икономически политики. Тази координация се осъществява от министрите на икономиката и финансите, които съставляват Съвета по икономически и финансови въпроси (Екофин).

Те искат също така да създадат повече работни места и да подобрят системите за образование, здравеопазване и социална защита. Макар че всяка държава-членка на ЕС провежда собствена…

Read More

Бойко Борисов: Одобряването на конвергентната програма е положителна оценка за работата на правителството

„Одобряването на конвергентната програма е една изключително добра оценка от страна на ЕС за работата на новото правителство”. Това заяви премиерът Бойко Борисов по повод днешното становище на Съвета „Общи въпроси” на ЕС. „Благодаря на европейските ни партньори за обективната преценка. Ще се постараем да приложим на практика препоръките, които Съветът на ЕС ни дава“, допълни министър-председателят Бойко Борисов.

Read More

Развитие на управлението на ЕС – Процедура на вземане на решения

Вземането на решения в ЕС (чл. 251) се основава на взаимо­действието между главните европейски институции в „институ­ционалния триъгълник“ – Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Сметната палата., Икономическия и социалния комитет, Комитетът на регионите, Европейската цен­трална банка и ЕКОФИН се включват при обсъждането на специфични теми. Правилата и процедурата за вземане на решения са дефинирани в Договорите.

Правна база

Правото на…

Read More

Европейски финансови институции. Европейска инвестиционна банка

ЕИБ е финансиращата институция на ЕС (чл. 266-267). Тя е самостоятелно юридическо лице и в нея участват страните- членки. Главна цел на Банката е да допринася чрез собствени и набирани

от  капиталовите   пазари   ресурси  за   балансирано  и  устойчиво развитие на общия пазар в интерес на Общността. Във връзка с това тя предоставя благоприятни заеми и дава гаранции за улеснявани на финансирането на проекти в…

Read More

Симеон Дянков ще участва в заседанието на ЕКОФИН

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков ще участва в Брюксел в заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси. На срещата ще бъде представена работната програма на испанското ротационно председателство на ЕС.
Министрите от държавите-членки ще обсъдят проекта на споразумение с Лихтенщайн за борба с измамите.
Очаква се те да приемат заключения на Съвета относно Доклад на Евростат./КРОСС/

Read More

СЕВ одобри позицията на България за предстоящото заседание на ЕКОФИН

Съветът по европейските въпроси (СЕВ) одобри на днешното си редовно заседание проекта на позиция за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН).

Срещата на финансовите министри на страните от ЕС ще се проведе на 19 януари 2010 г. в Брюксел, Белгия. В дневния ред на заседанието са включени основни въпроси в областта на данъчната политика,…

Read More