svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Кой работи в европейските институции?

Служителите в европейските институции произхождат от всички държави-членки на ЕС. Те покриват широк спектър от дейности и умения — от политици и ръководни кадри до икономисти, инженери, юристи, лингвисти, секретари и технически обслужващ персонал. Те трябва да умеят и да желаят да работят в среда, обединяваща много различни култури и езици, обикновено далече от родината си.

За да стане човек европейски служител, той трябва да премине…

Read More

Договорите в ЕС

ЕС се основава на четири договора:

Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), подписан на 18 април 1951 г. в Париж, влязъл в сила на 23 юли 1952 г. и изтекъл на 23 юли 2002 г.

Договор за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО), подписан на 25 март 1957 г. в Рим и влязъл в сила на 1 януари 1958 г. Наричан е…

Read More

Структурна политика и повишаване на конкурентоспособността

Преструктурирането на сектора е заложено в правната регламентация на договорите за ЕИО и ЕОВС. Тя предвижда използва­нето на стимули за инвестиции и финансова подкрепа за проекти за преструктуриране, както и социални мерки в контекста на пре­структурирането на фирмите. Тази политика се базира на разширяване на конкуренцията и използването на ценовите предимства на интегрираните пазари, които стимулират ефективността на производствените фактори и гарантират постоянно повишаване на…

Read More

Разширяване на Общността

Вгпорото разширяване на Общностга се осъществява с присьединяването наГърция през 1981г. и Испания и Португалия през 1986г. С него се стимулира прилагането на структурните политики за преодоляване на небалансираността м/у регионите и страните в ЕИО.

Интеграционните процеси се съпровождат с развитието на вън­шните отношения на ЕИО с държавите от Африка, Карибите и Тихия океан (АКТ). Подписват се договори за асоцииране, които свърз­ват Общността с…

Read More

Европейската икономическа общност към ЕС

Развитието на европейската икономическа интеграция има за начало предложението на френския външен министър Робер Шуман, който в речта си от 9 май 1950г. лансира идеята на Моне за изграждане на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС). Предложената идеята е реализирана с подписването в Париж на Договор през 1951г., който създава общ пазар за въглища, стомана и старо желязо и регулира рационалното използване на ресурсите.

Read More