svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Европейска стратегия за Дунавския регион: В Улм комисар Самецки обявява началото на обществен дебат

В изказване преди конференцията комисар Самецки заяви: „Необходимостта от разкриването на пълния потенциал за развитие на Дунавския регион е от решаващо значение за справянето с общите предизвикателства.  Опитът, натрупан от Комисията при разработването през 2009 г. на стратегията за региона на Балтийско море, ще ни е особено полезен.Разгръщането на всеобхватна Европейска стратегия за Дунавския регион ще спомогне за засилването на интеграцията и за загърбването на едно…

Read More

Европейски социален фонд

Европейски социален фондосновен финансов инструмент Съгласно чл. 146 от ДЕС „от гледна точка подобряване на въз­можностите за заетост на трудоспособните на вътрешния пазар и по този начин да се допринесе за повишаване на жизнения стан­дарт, се учредява Европейски социален фонд, който да съдейства за сьздаванего на заетост и увеличаване на географската и трудовата мобилност в ЕС и да улесни адаптирането към индустриалните промени и…

Read More

Структурни фондове

1)Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)- насочен към производствени инвестиции, инфраструктура и развитие на дребния бизнес;

2)Европейски социален фонд (ЕСФ)- осъществяващ подпомагане за професионална квалификация и създаване на работни места;

3)Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ЕФОГСС), подкрепящ мерките за селско развитие;

4)Финансови инструменти за ориентиране на риболова (ФИОР)- насочени   към   структурно   приспособяване  на сектора

5)Фонд за сближаване

Read More

ОТ 23 НОЕМВРИ СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”

Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013
Проект „Повишаване квалификацията на преподавателите
във висшите училища“
Министерство на образованието, младежта и науката
Дирекция „Политика във висшето образование“

отправя покана към преподавателите от акредитираните висши училища в страната да се включат в предстоящите чуждоезикови обучения за преподаватели по английски, немски или френски език:
? специализирани курсове за усвояване на професионална терминология
на чужд език за преподаватели с чуждоезикови умения на средно ниво (януари – февруари 2010 г.)
? интензивни курсове за усъвършенстване на чуждоезиковите…

Read More