svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Министър Попова ще участва в конференция в Мюнхен, посветена на борбата с данъчните измами

Министърът на правосъдието Маргарита Попова ще вземе участие в международната конференция „ Защита на финансовите интереси на ЕС чрез борба с данъчните измами в Европа”.
Форумът се провежда от 27 до 29 януари в Бавария и е организиран от Главната прокуратура в Мюнхен и Европейската служба за борба с измамите /OLAF/. В конференцията ще участват прокурори, ангажирани с борбата срещу измамите с ДДС и международното сътрудничество…

Read More

Европейски институции и техните функции

Европейските институции се развиват на основата на правната рамка на договорите за ЕС и определените им компетенции. За тяхното функциониране страните- членки делегират суверенитет на независими институции, които да представляват интересите на Съюза. Европейската комисия подкрепя и ръководи дейностите от интерес за Съюза, Съвета на ЕС, където са представени националните правителства взема решенията, а Европейският парламент се избира от гражданите на ЕС. Съвместната работа на…

Read More