svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Предложение за регламент на европейския парламент и на света

КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели

Пазарът на пътнически международни автобусни превози вече е либерализиран. Регламент (ЕИО) № 684/92, изменен с Регламент (ЕО) № 11/98 отвори достъпа до този пазар. Заедно с Регламент (ЕО) № 12/98 относно условията, при които превозвачи, установени извън държава-членка, могат да извършват вътрешни автомобилни пътнически транспортни услуги в границите на държава-членка, това законодателство…

Read More