svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Министър Трайков ще представи новата енергийна стратегия на България

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще представи новата енергийна стратегия на България по време на кръгла маса на тема „Значение на устойчивото строителство в Европа“. Форумът ще се състои на 13 април, вторник, от 11.30 ч. в столичния хотел Радисън САС. Организатор е Българският съвет за устойчиво развитие (BGBC).

Очаква се в дискусиите да вземат участие…

Read More

Министър Тотю Младенов ще участва в Заседание на министрите по социална политика и заетост в Брюксел

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. То ще се проведе на 8 март 2010 г. в Брюксел.

В дневния ред на срещата са включени въпросите за подготовка на заседанието на Европейския съвет – 25-26 март 2010 г., Европейската стратегия за…

Read More

Заместник-министър Евгени Ангелов участва в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов участва в редовното заседание на Съвета на министрите на ЕС по конкурентоспособност, което се провежда в белгийската столица Брюксел. На заседанието се обсъжда необходимостта от нова индустриална политика, прилагането на правата на индустриалната собственост на вътрешния пазар, както и европейската стратегия за растеж и работни места.

България подкрепя необходимостта от нова индустриална политика и за преход…

Read More

Инициативата EQUAL

Инициативата EQUAL се осъщест­вява в три направления:

-Направление А– намаляване дискриминацията и нееднаквите възможности на пазара на труда. Проектите трябва да отразяват приоритетите, съгласувани между страните-членки и Комисията съобразно Европейската стратегия за заетост, и да се осъществяват от публични и частни партньори и асоциации чрез международно сътрудничество.

-Направление В– проекти от мрежи на национално равнище за обмен на информация и разпространяване на резултатите от най-добрите проекти.

-Направление С– съвместна работа на Комисията и страните-членки за изучаване на най-добрите практики и тяхното въвеждане…

Read More