svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Договорите в ЕС

ЕС се основава на четири договора:

Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), подписан на 18 април 1951 г. в Париж, влязъл в сила на 23 юли 1952 г. и изтекъл на 23 юли 2002 г.

Договор за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО), подписан на 25 март 1957 г. в Рим и влязъл в сила на 1 януари 1958 г. Наричан е…

Read More

Към целта от 1993 година

a)    Границите на общия пазар
Договорът от 1957 г. за създаване на Европейската икономическа общност направи възможно премахването на митническите бариери в рамките на Общността и създаването на Обща митническа тарифа, приложима за стоки от страни, нечленуващи в ЕИО. Тази цел бе постигната на 1 юли 1968 г.

Митата обаче са само един вид преграда пред трансграничната търговия. През седемдесетте години други търговски бариери спъват пълното завършване…

Read More

Европейската икономическа общност към ЕС

Развитието на европейската икономическа интеграция има за начало предложението на френския външен министър Робер Шуман, който в речта си от 9 май 1950г. лансира идеята на Моне за изграждане на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС). Предложената идеята е реализирана с подписването в Париж на Договор през 1951г., който създава общ пазар за въглища, стомана и старо желязо и регулира рационалното използване на ресурсите.

Read More