svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Защита на владението и държанието

Владението е фактическо отношение м/у хората по повод на вещите. Няма значение дали фактическата власт в/у вещта е установе неправомерно или правомерно, законът брани така да се каже статутквото на вещите. Владелческата защита се осъществява, чрез искове за защита на владението. Българсото ВПр урежда два вида иска за защита на владението и държането – владелчески посесорни искове.
Иска за защита на нарушено владение по чл.75 от…

Read More

Административна принуда

Административната принуда е една от четирите вида принуди в правото, наред с гражданска, наказателна и дисциплинарна по КТ.

Характеризира се като държавна принуда, тъй като субектите, които упражняват са държавни органи и тя е израз на държавно-наказателната репресия спрямо нарушителите. Тя е и вид правна принуда, защото първо тя се развива на основата на правни норми – правни предписания, процедури, при нейната Р»япи?яция се…

Read More

Орган на изпълнителната власт

Орган на изпълнителната власт наричаме едноличните или колегиални звена от системата на апарата, които притежават държавновласткически правомощия по разгръщане на държавното управление в страната.
Юридическата характеристика на органите на изпълнителната власт има в основата си понятието държавна власт. Органите на изпълнителната власт са вид държавни органи и като такива имат сходни черти с останалите такива. Следва обаче да се държи сметка, че осъществявайки изпълнителната дейност на…

Read More