svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Теории за държавното финансово регулиране на равновесието и растежа

Тук важно значение има:
Държавните активи и пасиви в моделите за равновесието;
традиционен анализ на чистата финансова и чистата парична политика;
несъвършенство на традиционния анализ;
Обогатяване на традиционния анализ с ефектите на изтласкванто и привличането;
въвеждане на държавни бюджетни ограничения;
Концепция за финансовия ефект на портфейла;
Ефектите на изтласкването и привличането в съвременните модели на:
А.Блиндър и Р.Солоу;
Дж.Тобин и Х.Битър;
– Непряка оценка на ефекта на изтласкването в съответствие с държавния дефицит, финансовото състояние…

Read More