svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Подоходно облагане на физическите лица.

Подоходното облагане на физическите лица е важен елемент на пазарната икономика и основа на нарастващата роля на държавните финанси. Основание за подобно твърдение дава действуващата практика на акумулиране значителна част от индивидуалните доходи в държавните бюджети и използването им за удовлетворяване на основните обществени потребности.

Индивидуалното подоходно облагане е инструмент за обезпечаване на участието на индивидите във формиране приходите на държавата.

Read More