svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Неокласически теории за данъците.

Лансират се и се защитават няколко идеи:

– данъчните намаления могат да допринесат за повишаване на производителността на труда и за оживление на производството

– данъчните намаления могат да стимулират потреблението и спестовността

– данъчните намаления са ефикасно средство за ограничаване на безработицата

– намаляването на данъците може да доведе до нарастване на държавните приходи

– данъчните ограничения са една…

Read More

Национално богатство и чужд национален доход

Националното богатство представлява съвкупност от всички стоково – материални, духовни и природни ценности, създадени и придобити в дадена страна за продължителен период от време.

Историята на човечеството показва, че до националното богатство  като източник на финансови ресурси се прибягва в редки случаи.

Източник на приходи за държавната финансова система може да бъдат чуждият национален доход и чуждото национално богатство.

Read More