svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Информация за паричния ресурс на “Сребърния фонд”

Във връзка с проявения журналистически интерес относно паричния ресурс на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, известен като „Сребърен фонд“, отдел „Връзки с обществеността“ в Министерството на финансите предоставя следната информация:

Общият паричен ресурс на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС) към 31.01.2010 г. в БНБ е непроменен и е в размер на 1 623,5 млн….

Read More

Информацията за паричния ресурс на “Сребърния фонд”

Общият паричен ресурс на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС) към 31.01.2010 г. в БНБ е непроменен и е в размер на 1 623,5 млн. лв. Променена е единствено структурата на този ресурс.

В съответствие с новите условия за откриване на депозитни сметки в БНБ по отношение на доходността и срочността, считано от 1 февруари 2010 г., се преструктурираха съществуващите депозити,…

Read More