духовност

Първородният грях или семейството на глобалния егоизъм

Как е могло да възникне царството на силата, след като на човека е била дадена душа от Небесния Отец? Защо в историята на човешкото общество култът на силата пребладавал над духовността, дотолкова че човечеството още и досега не се е измъкнало от своите предисторически фази? Отговаряйки на тези въпроси в обобщена форма, може да се …

Първородният грях или семейството на глобалния егоизъм Read More »

Духовно лечение – Йога

Тази форма на окултното лечение е най-висша и се среща изключително рядко. Тя е почти непозната, въп­реки че много лечители твърдят, че я владеят. Духов­ното лечение не е дело на отделна личност. При него лечителят е оръдие, канал, през който протича боже­ствената сила. Той притежава способността да разкрие духовния си ум така, че през него …

Духовно лечение – Йога Read More »

НА „ОНЯ СВЯТ“ – Напускайки материалния свят, човек губи само някои от телата си

Една от многото илюзии в съзнанието на човека е ограниченото му по време съществуване. Причината за тази илюзия е невъзможността или по-точно загубената възможност за сетивно възприемане на други светове, освен материалния. Но човек съществува вечно, независимо какви метаморфози претърпява неговото съзнание и същност. Напускайки материалния свят, човек губи само някои от телата си, материалното, …

НА „ОНЯ СВЯТ“ – Напускайки материалния свят, човек губи само някои от телата си Read More »

Четири сили определят живота на човека и обществото според индийското светоусещане: дхарма, артха, кама и мокша

От тях мокша е крайната цел на човешкото съществуване. Останалите три са целите, които човекът и обществото си поставят и следват с различна решимост в зависимост от своето разбиране за живота тук, на Земята. Казано накратко и твърде условно, те означават дълг, богатство, удоволствие и освобождение. Но това не означава много и обслужва най-обща схема. …

Четири сили определят живота на човека и обществото според индийското светоусещане: дхарма, артха, кама и мокша Read More »

Секс и духовност

Ако упражняваш дуетна практика (тоест с партньорка), можеш да усетиш как твоята сексуална енергия циркулира през нея, а нейната – циркулира през тебе. Като резултат възниква усещането, че физическите граници между двамата изчезват. Много мъже са изпитвали това единство с партньорката или дори съпричастие с вселената по време на такова необикновено съвкупление. Със сексуалното гун …

Секс и духовност Read More »

Генезис на Бога или второто начало на човека

Ако душата е главното у човека, то съвсем различна се оказва картината за произхода на човека, а цялата система на детерминация и координати в антропогенезиса (включително и човешкото въобще) се преобръща. Днес антрополозите се оказаха пред сериозна дилема. От една страна фактите на науката показват, че човекът се е формирал извънредно дълго, от друга, фактите …

Генезис на Бога или второто начало на човека Read More »

Видове духовно лечение

Има два начина за лекуване: стар и нов. Съв­ременните хора обикновено се лекуват по стария начин с лекарства, с бани и т.н. Този начин на ле­куване е бавен и дава микроскопични резултат. И аз лекувам по този начин. Аз не лекувам хората по новия начин. Защо? Защото те още не са гото­ви. Новият начин е …

Видове духовно лечение Read More »

Песен за Девата

Румена зорница на деня — благословена да бъде Двата, Която се ражда от бляскавите вълни и пилее коси по морето! Неуловим е Нейният чар — и гиздостта на Нейния облик пробожда сърцето като двуостър меч. У Нея се сбират всички обаяния, защото Тя е и Майка., и Девственица: Тя е чудо и загадка за ума, …

Песен за Девата Read More »

Сатвична сила и сатвична храна

Първата от тези универсални сили в природата е сатвистичната сила – силата на самосъзнанието, на любовта, мира, чистотата и радостта. Когато тази сила преобладава в съзнанието ни, ние сме релаксирани, спокойни, в състо­яние на душевен мир и нашето съзнание лесно достига до по-високи нива на духовна съзнателност. Сатвистични храни може да наречем храните, в които …

Сатвична сила и сатвична храна Read More »

Последици от греха – духа на себепожертвувателност.

Една от основните причини, довели Соломон до разточителство и потисничество, бе неуспехът му да поддържа у себе си духа на себепожертвувателност. Когато в подножието на Синай Мойсей предаде на народа Божията заповед “да Ми направят светилище, за да обитавам между тях”, отговорът на израилтяните бе съпроводен и с големи дарения. “И пак дойдоха, всеки човек, …

Последици от греха – духа на себепожертвувателност. Read More »

Митове и легенди – Иисус на планината

Големи черни облаци като змейове се гъстяха над Йерусалим и говореха за това, що има да стане. На небето се срещнаха бели духове с черни и се започна между тях разпря. Белите духове бяха избити пророци, които са възвестявали някога истината, но неблагодарните сърца им са платили с камъни. Черни духове бяха първосвещениците, царете и …

Митове и легенди – Иисус на планината Read More »

Кърмичните следи и съновидения

Всички преживявания в самсара се моделират от кармичните следи. Настроенията, мислите, емоциите, мисловните образи, възприятията, инстинктивните ре­акции, „здравият разум“ и дори чувството за самолич­ност – всички те се управляват от дейността на карма. Да речем, че се събуждате потиснати. Закусвате, на пръв поглед всичко е наред, но усещате някаква потиснатост и не можете да си …

Кърмичните следи и съновидения Read More »

Магнетично лечение на всякакви болести

Има една магнетична школа, в която болните се лекуват с паси. При това магнетично лекуване, когато болният почне да се лекува, неговото положение първо се влошава, претърпява една ужасна криза и после дохожда едно подобрение; след това наново втора криза – пак подобрение, пак криза, подобрение, докато тези кризи се намаляват, намаляват и като дойде …

Магнетично лечение на всякакви болести Read More »

Тумор в мозъка или корема

Някой път ще се яви тумор или в корема или другаде някъде. Не се плашете. Това показва, че се е набрала на едно място излишна енергия, която трябва да се отпрати някъде. Ще стимулираш някои от здравите клетки наоколо бучката да изгонят излишните клетки и ще се дойде след време до естествените състояния. Ако няма …

Тумор в мозъка или корема Read More »

Субстратната теория, била тя класическата (белтъчна) или най-новата „биополимерната“, страда от грамадни недостатъци.

От установяването на тъждеството на природата и разума отчетливо се вижда невъзможността за редукция на живото към неговия веществен субстрат, както това за съжаление се прави в традиционната биология. Субстратната теория, била тя класическата (белтъчна) или най-новата „биополимерната“, страда от грамадни недостатъци. Ето някои от тях. Ако живото е свързано само с белтъци и нуклеинови …

Субстратната теория, била тя класическата (белтъчна) или най-новата „биополимерната“, страда от грамадни недостатъци. Read More »

Йога астрално ясновидство

За да разберем интелигентно няколкото форми на феномена ясновидство и по-специално тези форми, ко­ито се проявяват в това, което ще наречем „пространс­твено ясновидство“, т. е. способността да се виждат нещата на големи разстояния, трябва да приемем като безспорни факти окултните учения (които последните открития на съвременната наука потвърдиха), че всички форми на материята непрекъснато излъчват …

Йога астрално ясновидство Read More »

Йога телепатия

Телепатията може приблизително да се определи ка­то свързване на ума с ума със средства, различни от петте сетива, до които материалната наука ограничава човека, а именно: зрение, слух, обоняние, вкус и осезание – зрението, слуха и осезанието са сетивата, които се използват най-често. Според материалната наука, ако два ума са поста­вени извън възможността да се …

Йога телепатия Read More »

Бхагаватизъм

Една от основните форми на съвременната индуистка религия е вишнуизмът, вярата в бог Вишну като върховно божество. А бхагаватизмът често се определя като вишнуизъм. Това е вярно и невярно, защото подобно на ранния будизъм той представя един начален етап на вишнуизма и защото не се покрива напълно с последния. От друга страна, вярата във Вишну …

Бхагаватизъм Read More »

Джайна

Религиозната и философска система, известна като джайнизъм, някога, по време на своите първосъздатели, била наричана шрамана и още ниргантха. Шрамана — защото била част от т.нар. „шрамански учения“, които отричали изцяло авторитета на Ведите, и ниргантха — защото поставяла ударение върху непритежаването на материални блага и отказа от собствен дом за последователите. Тя проповядвала, че …

Джайна Read More »