svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
КЗК предлага промени в нормативната уредба относно топлинното счетоводство

Комисия за защита на конкуренцията прие становище за съответствието на нормативната уредба, регулираща дейностите по дяловото разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост с правилата на конкуренция.

КЗК предлага на компетентните органи да изменят секторното законодателство в следните насоки:

  • премахване на задължителното ползване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия;
  • възстановяване на преките договорни…

    Read More

Стратегии за връзки с обществеността (PR)

Компанията трябва да се отнася конструктивно не само към потребителите, доставчиците и дилърите, но и към голям брой заинтересовани общности. Общност е всяка група, която има реален или потенциален интерес във или влияе върху способността на компанията да постигне целите си. Връзките с обществеността (все повече наричани у нас с английския им еквивалент пиар, тоест Public Relations – PR) включва разнообразни програми, предназначени да лансират…

Read More

Забавяне на паричните плащания

Забавяне на паричните плащания – освен че фирмите полагат усилия за съкращаване на сроковете на своите вземания, те се стараят да задържат по-дълго време чуждите пари в своя оборот -–забавяне на плащанията. Нерегламентираното забавяне може да влоши отношенията с доставчиците и банката. Затова фирмата първо трябва да изгради репутация на коректен платец, а след това да търси възможности за удължаване на плащанията. Добра възможност за…

Read More