svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Как е организирана работата на Парламента?

В работата на Парламента има два основни етапа:

Подготовка на пленарните сесии. По време на заседания на отделните комисии, посветени на различни сфери от дейността на ЕС, депутатите обсъждат предложенията на Комисията въз основа на доклади, изготвени от един от членовете на съответната комисия — т. нар. „докладчик“. Докладът дава обща представа за разглежданата тема, както и аргументите „за“ и „против“ предложението. Въпросите, по които предстоят дебати, се…

Read More

Други устни комуникации

1. Телефонни разговори

Телефонният разговор е традиционна устна комуникация. Телефонът като техническо средство е навлязъл така дълбоко в живота ни, че ние понякога започваме да злоупотребяваме с него. Например предпочитаме да говорим по телефон надълго и нашироко, тъй като това ни спестява време, а избягваме устния разговор “лице в лице”, понеже мислим, че той изисква време. Това е съвсем погрешна представа. Разговорът по телефон…

Read More

Сметната палата изпраща на Главния прокурор докладите за ПУДООС, агенция „Пътна инфраструктура” и ДФ”Земеделие”

Сметната палата внесе в Народното събрание одитните доклади и докладите за резултатите за извършените одити на:
– финансовото управление на бюджета и имуществото на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за периода от 01.01.2005 г. до 30.09.2009 г. ;
– финансовото управление на бюджета и имуществото на Агенция „Пътна инфраструктура” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г. и на процедурите по…

Read More

ЕК готова да публикува новите доклади за България и Румъния през февруари

Междинните доклади на Европейската комисия заБългария и Румъния, готвени според изискванията на Механизма за сътрудничество и контрол в областта на вътрешните работи и правосъдието, ще бъдат публикувани през февруари. Това е заявил за БТА много добре информиран източник от комисията.

Дата за публикуването им още не е определена. Първо трябва да бъде одобрен новия състав наЕвропейската комисия, те ще бъдат приемани от него, добави източникът. Това означава, че междинните доклади за двете страни…

Read More