svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Европейска валутна система

Сега функциониращата валутна система в ЕС е създадена на основата на Икономическия и валутен съюз, развитието на проце­сите на икономическо и социално сближаване и конвергенцията в Европейското икономическо пространство. Отчитайки достижения­та на европейската интеграция и следвайки направленията в „Доклада Делор“, беше изградена Европейската валутна система (ЕВС), състояща се от три основни елемента- парична единица евро (?), Европейска централна банка (ЕЦБ) и Европейска система от централни…

Read More