svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Договор за наем

С договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя вещ за временно ползване, а наемателят да му заплати определена цена. От тази дефиниция се вижда, че м/у страните по договора за наем трябва да се постигне съгласие по два въпроса:
1.Относно вещта която се предоставя във временноползване;
2. Относно възнаграждението /цената/, която наемателя дължи за предоставеното му ползване.
При самоволно установено ползване на чужда вещ не…

Read More