svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Унищожаеми сделки – понятие и основания.

Унищожаема е тази правна сделка, която поражда целените от страната или страните правни последици, но те могат да бъдат отменени по искане на определено лице в случаите визирани в закона. До унищожаването й съответната правна сделка е напълно действителна. Унищожаването й има обратно действие. Само съдът може да унищожи конкретна правна сделка чрез иск от една от страните или чрез възражение в заведеното дело. Правото…

Read More

Основни измерения на пазара на опциите

Опцията е важен елемент на инвестиционната политика на всеки икономически агент.Тя може да се квалифицира като, контракт, който позволява на неговия притежател да купува или пък да продаде даден финансов или реален актив по цена на предварителна определена дата. Контрактите или договорите, които са в основата на акциите позволяват на инвеститорите да сключват сделки далеч преди предварително фиксираните в тях срокове за доставка на…

Read More

Бойко Борисов: Правителството ще съгласува всеки детайл от енергийната сигурност с евроатлантическите си партньори

Правителството ще съгласува всеки детайл от енергийната сигурност с европейските си партньори. Всяка стъпка, свързана с доставката на газ и производството на енергия ще бъде обсъждана точно и ясно с Европейската комисия, заяви министър-председателят Бойко Борисов пред делегатите на Черноморския енергиен и икономически форум. Темата му е: «Енергийна сигурност в широкия Черноморски регион: подход на публично-частното партньорство». В него участваха еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотенгер,…

Read More

Министерството на културата подписа договори за 10 768 597,72 лв. по ОПРР

Пет договора на обща стойност 10 768 597,72 лв., бяха подписани днес по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. с Министерството на културата.

Безвъзмездната финансова помощ по линия на ОПРР се предоставя по схема “Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

Договорите бяха представени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и подписани…

Read More

Електронни услуги на различни администрации от един портал, показа министър Цветков

Използването на услуги на различни администрации от единния портал на електронното правителство http://portal.egov.bg/, показа днес министърът на транспорта, информационните технологии и съобщения Александър Цветков.

„Хората трябва да могат да ползват административни услуги от настолния си компютър. Това ще може да става на едно място в интернет. Там хората ще бъдат насочвани каква услуга търсят, от кого да я получат и да я заявят. Услугите…

Read More

Министърът на земеделието ще връчи договори по Програмата за развитие на селските райони

София. Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще връчи официално договорите на бенефициентите по мярка ЛИДЕР, под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони. Събитието ще се от 11,30 часа в сградата на Министерството на земеделието и храните, в зала Голям Колегиум.
От подадените 45 проектни предложения са одобрени…

Read More