svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Необходимост и нарушаване от бюджетно равновесие

Бюджетното равновесие е основна тема в класическата концепция за финансите – тя препоръчва абсолютно равновесие между приходите и разходите и изключва както излишъка, така и дефицита. Мотивите за подобно виждане са икономически и политически.
Всичко това се променя коренно в условията на съвременната финансова практика.
– в областта на принципа за единство:
Причините за неговото нарушаване са политически и технически. Изражение на нарушаване на принципа на единството са…

Read More

Гърция трябва да направи повече за справяне с дълговете

Гърция трябва да предприеме допълнителни мерки, за да се справи с дефицита, заяви новият комисар на ЕС за икономическите и парични въпроси Оли Рен на срещата на финансовите министри от Еврозоната в Брюксел.

„Нашето мнение е, че тревожните прогнози започват да се реализират, следователно са необходими допълнителни мерки“, заяви Оли Рен по време на срещата в Брюксел. Гърция е поела ангажимент да намали обществения дефицит с 4% през тази година….

Read More