svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Оптимизиране на съотношението между СК и привлечен капитал.

Изводи за финансовата и капиталовата структура:

  1. Стабилността на съвремените ТБ може да се постигне при позитивна капиталова структура и при негативна финансова структура.
  2. Позитивната капиталова структура означава, че дългосрочните капитали на банката трябва да се формират главно за сметка на собствени източници на ресурси.
  3. Негативната финансова структура означава, че в цялата съвкупност на банковите капитали трябва да преобладават чуждите капитали.
  4. Важно значение за авторитета и финансовата стабилност…

    Read More

Текущи и финансови капитали на търговските банки

ТЕКУЩИ капитали. Те са краткосрочни пасиви на банката, чиято ефективност зависи от ЧОК и обръщаемостта на текущите пасиви. Те са ресурс, който стои в основата на кредитните и инвестиционните решения, с пряко отношение към управлението на наличностите. Основните му съставки са депозитите и заемите. Определящо значение за структурата на текущитите капитали имат спестовните влогове, срочните депозити, безсрочните депозити, разплащателни сметки. В глобален аспект величината на…

Read More

Дянков: Прогнозите на МВФ съвпадат с нашите

Голям успех, е че прогнозите на Международният валутен фонд (МВФ) съвпадат с нашите. Това заяви финансовият министър Симеон Дянков, който заедно в присъствието и участието на премиера Бойко Борисов дадоха съвместен брифинг в МС, след приключването днес на мисията на МВФ у нас, предаде репортер на БГНЕС.

И според премиера Бойко Борисов, и според финансовия министър шансовете на България за кандидатстване и за влизане ERM-2 са се увеличили и са…

Read More

Информацията за паричния ресурс на “Сребърния фонд”

Общият паричен ресурс на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС) към 31.01.2010 г. в БНБ е непроменен и е в размер на 1 623,5 млн. лв. Променена е единствено структурата на този ресурс.

В съответствие с новите условия за откриване на депозитни сметки в БНБ по отношение на доходността и срочността, считано от 1 февруари 2010 г., се преструктурираха съществуващите депозити,…

Read More

Депозитите в банките нараснали с 0.7% за година

В края на декември 2009 г. общият брой на депозитите на секторите Нефинансови предприятия и Домакинства достига 13.241 млн. броя, като отбелязва годишен темп на прираст от 0.7% при 2.7% към септември 2009 г. Размерът им e 36.345 млрд. лева, като нараства с 2.7% на годишна база в сравнение с 0.4% към края на септември 2009 г. През декември 2009 г. броят…

Read More

Активи и активни операции на банката. Видове активи, структура на активите.

І. Структура на активите.

Съществуват 4 основни групи активи:

1) Налични средства и приравнени към тях – тук се включват: банкнотите и монетите, резервите в ценни книжа, остатъците по сметки в други банки, чекове, платежни документи и др. Обикновено делът на банкнотите и монетите е малък, понеже се правят разходи по охрана и застраховката им и те не носят доход. Поради несъответствие между…

Read More