svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Трудово правораздаване.Понятие и видове трудови спорове

В законодателството понятие „индивудуални” трудови спорове  никъде не се среща.Трудовите спорове  съпровождат  трудовите правоотношения т.е. неговото учредяване ,действие , изменение и прекратяване.Трудовите спорове са израз на конфликтите в интересите по трудово правоотношение , като прецени отношението .Те произтичат материални трудови правоотношения .Правната уредба на трудовите спорове  се съдържа в разпоредбите наа чл.357-362/КТ.Уредбата е изцяло законова  за нейното прилагане законодателя  не предвижда издаване подзаконови актове.Индивидуалните трудови…

Read More

Предпоставки за допустимост на ОСИ

Предпоставки за допустимост на ОСИ:

а) общи – по чл. 103:
–  спорните права да имат еднаква родова и местна подсъдност.
• да подлежат на разглеждане по един и същ съдопроизводствен ред. Не могат да се съединяват искове, единият от които – по общия исков ред, а другият – по особено исково производство. Когато законодателят желае да въведе изключение, той посочва изрична норма от особено
исково производство…

Read More

Значението на вида другарство

Процесуалю положение на Др
а)  при ОДр всеки от Др сам води делото си спрямо другата страня -доказателствената дйност е само за него, сроковете важат само за него, делото може да се прекрати само за него. Тук важи принципът зя самостоятелност на делата на другарите.
б)  при НДр действията на всеки от Др ползват и останалите Др, без да ся ги извършили. Тук важи принципът на тъждеството…

Read More

Другарство в искови процес.Другарство

Понятие: Др (субективно съединяване па искове) е налице тогава, когато на страната па ищеца или на ответника участват повече от едно лице. Има за цел процесуална икономии и избягване на противоречие между съдебните решения.
2.  Учредяване (възникване):
а) още с възникване на процеса – с обща ИМ от или срещу няколко лица;
б)  впоследствие (последващо Др), напр:
– когато в типичния исков процес една от страните почине и на…

Read More

Приемство в процеси

Понятие
Приемството в процеса е заместване на една от страните по висящия процес е друга страна, която го продължава. Възможно е и при главната, и при подпомагащата страна по всички дела, освен тези, чиито предмет е непрехвърлнмо право. Нормативна уредба – чл. 120.
Видове:
а) законово – става по силата на закона:
–  при смърт на фЛ то се замества от наследниците или заветниците. Съдът спира делото и…

Read More

Обективно съединяване на искове.Понятия

Същност па обективното съединяване на искове (ОСИ) ОСИ е свързване на няколко иска с различен предмет между същите страни за общо разглеждане и решаване в рамките на общо производство. Сравнение между ОСИ и другарството:
а)  прилики:
–  законодателното основание на ОСИ е същото, както при другарството – икономия, избягване на противоречия.
–  ОСИ води подобно на другарството до множество ПсПО.
б)  разлики:
–  При ОСИ страните са едни и същи,…

Read More

Понятие за подведомственост

Подведомственост (чл. 6-11 ГПК)
1.  Подведомственост е правото и задължението на органа да издаде съответния държавен акт.
2.  Общата подведомственост на съдилищата по чл.6 ал. 1 обхваща осъдителните и установителните искове относно граждански права. Това са граждански дела, които съдилищата са длъжни да приемат (чл.2 ал. 1) само въз основа на чл.6 ал.1, без да е нужна нарочна разпоредба, овластяваща съда да разгледа делото. УИ за факти…

Read More

Стартира проект за повишаване ефективността на производството по несъстоятелност

Да бъде насърчено доверието на гражданите в съдебната система чрез подобряване взаимодействието между Министерство на правосъдието, Върховния касационен съд, апелативните и окръжни съдилища, както и да бъде повишена ефективността и прозрачността при прилагане на законодателството по несъстоятелност – това са основните цели на проекта „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”, който днес бе представен пред журналисти от заместник-министъра на правосъдието Даниела Машева.
Зам.-министър Машева подчерта,…

Read More

Спецполицаи претърсиха офис на В.Т.- Дебелия във Враца

Служители на сектор “БОП” и ОДМВР-Враца извършиха проверка в офиса на В.Т. – Дебелия /38г./. Открити са и са иззети 200грама хероин, 200 грама кокаин и пистолет “Макаров”, със заглушител и заличен номер, подправени лична карта и задграничен паспорт с негова снимка. Спецполицаите са претърсили и къщата му в с. Руска бяла. В.Т. е знакова фигура от престъпния свят в…

Read More

Шефът на ВКС даде добра оценка на пловдивските съдии

Рейтингът на магистратите може да се гледа от няколко страни, увеличаващият се брой дела трябва да се тълкува като доверие на гражданите в съда и опит да потърсят решение на своите проблеми. Така в Пловдив председателят на Върховният касационен съд Лазар Груев, коментира изказването на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, че рейтингът на магистратите е нисък и трябва да се направят промени …

Read More

Източници на семейното право

От 68г. у нас сем.правната уредба е кодифицирана , 68 г. – приет първия СК , сега действащия е от 85 г.  До 68 год. – действат последователно Екзархийския устав – 45 год. , Наредбата закон на брака – 1945 год, която за първи път уреди като единствено допустима форма на брака – гражданския брак .  Частична кодификация – ЗЛС – 49 год.

До…

Read More

Ямболските полицаи задържаха 24-годишен мъж от Бяла

Ямболските полицаи задържаха 24-годишен мъж от Бяла. Той е криминално проявен и осъждан, откраднал две коли и направил опит за трета. В нощта на 30 януари противозаконно бил отнет лек автомобил “Опел Астра”, паркиран в комплекс ”Г.Бенковски” в Ямбол. Седмица по късно през нощта на 7 февруари 24-годишният мъж направил опит да открадне лек автомобил “Фолксваген Голф”, паркиран на ул. “Полк.Бакланов”, но не успял да…

Read More

50 дела е гледал Великотърновски окръжен съд през тази седмица

50 дела е гледал Окръжен съд Велико Търново през тази седмица. По 28 от тях магистратите са се произнесли или са ги обявили за решаване в определения от закона срок.

20 дела не са приключили и са отложени за следващо съдебно заседание.

Разгледани са 21 граждански дела на първа инстанция, като от тях 14 са решени, а по 7 разглеждането ще продължи в следващо…

Read More

Само 13% от приключените дела в Районен съд-Кюстендил са обжалвани

Само 13% от приключените в Районен съд- Кюстендил дела са обжалвани пред по- горна инстанция, показва анализа за 2009 година. Съдът е имал да разгледа 5247 дела, от които свършени са 4470, от тях 80% в 3-месечен срок.

„Съдът разглежда делата в разумен и кратък срок, но не за сметка на качеството на правораздаването. Районен съд-Кюстендил е един от най-натоварените в страната“, заяви за Дарик председателят на съда Андрей Радев. Той се обяви за…

Read More

ДЕЛА дава на прокурор сделки на несебърския кмет

Съветниците от партия ДЕЛА са изпратили сигнал до Окръжната прокуратура в Бургас за няколко случая на груби закононарушения от страна на кмета на Несебър Николай Димитров, стана ясно на днешната пресконференция на несебърската партия. Събраните документи са изпратени и до Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси към НС, съобщи „Бургас инфо“.

Като най-фрапиращ случай от ДЕЛА определиха обществена поръчка за неизвършенo строителство на пътен участък, по която…

Read More