svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Зам.-министър Цветан Димитров се срещна с председатели на развъдни организации

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров се срещна с председатели на развъдни организации, които  му връчиха декларация, адресирана до министъра на земеделието  и храните д-р Мирослав Найденов, с копие до министър – председателя г-н Бойко Борисов. В декларацията  се изразява остро възмущение от изнесената невярна информация  по отношение на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството…

Read More

Фази на определянето на данъка

1. Разпределение на данъците. Това е съвкупност от административни операции, които имат за цел както да установят облагаемата маса и генераторния факт, така и определят облагаемата основа.

Облагаемата маса може да се установи по два начина: преброява или деклариране на доходите, имуществата  и оборотите. При първия начин инициативата е изцяло на агентите от данъчната администрация, а при втория тя е дело на данъкоплатците.

Read More

Министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев ве е скрил дяловото участие на съпругата си в лечебни заведения

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев не е скрил дяловото участие на съпругата си в лечебни заведения. Той е декларирал дяловото й участие в Медико-диагностична лаборатория “Томовижън“ ООД – Варна и в Специализираната болница за активно лечение „Проф. Темелков” във Варна в декларацията си по чл. 12. т. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Тя се попълва от всички лица,…

Read More