svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Две наредби по общинските мерки издаде министърът на земеделието и храните

Наредби за изменение и допълнение на условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ одобри министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. Наредбите изменят и допълват Наредба № 24 и Наредба № 25 по мярка 321 „Основни услуги за населението” и по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Ос 3 на Програмата за развитие на селските райони ПРСР (2007-2013).

Най-важната промяна,…

Read More

Сметната палата публикува заключения за несъответствие в декларациите на лица, заемащи висши държавни длъжности

Публикуван е списъкът на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, за които проверките на ежегодните декларации или уведомления, подадени през 2009 г., са приключили със заключение за несъответствие.

Всички лица, в декларациите на които са установени несъответствия, са уведомени и са направени повторни проверки за окончателно изясняване на фактите.
Чл. 4 ал. 6 от закона…

Read More

Подписване на договори по схема за безвъзмездна финансова помощ

Утре, 5 февруари 2010 г., петък от 9:30 ч., в зала “Пресцентър” на МРРБ, Лиляна Павлова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР ще подпише 11 договора с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема “Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища”.

Основната цел на схемата е ограничаване и максимално предотвратяване на…

Read More