svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
За година да се издава решение за българско гражданство

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за българското гражданство, които ще усъвършенстват процедурите и ще доведат до намаляване на корупционните механизми при натурализацията.

Първата основна промяна е свързана с въвеждането на норма, според която в производството по придобиване на българско гражданство по натурализация българският произход ще се удостоверява от Държавната агенция за българите в чужбина. Предложението цели…

Read More

Българите с двойно гражданство искат равноправно участие в политическия живот на България

Партия „Другата България“ подготви петиция за равноправно участие на българите с двойно гражданство в политическия живот на България в контекста на Лисабонския договор.Партията на българските емигранти – „Другата България“ и българите, живеещи в чужбина призовават за незабавна промяна на член 26, ал. 1 от Конституцията на Р България (гласящ – Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция) с цел…

Read More