svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Дарение. Отграничения. Видове.

Според чл.225/ЗЗД дарението е договор с който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. Правната характеристика на договора за дарение се изразява в:
при дарението е необходимо съгласието на страните, то е договор;
необходимо е наличието на дарствено намерение;
при дарението се отстъпва веднага, безвъзмездно и безвъзвратно нещо на дарения, който го приема;
в резултат на което е налице нарастване на имуществото на дарения;
а това…

Read More

Доходи от стопанска дейност, включително селско и водно стопанство, и от други дейности по извън трудови правоотношения.
  1. Физически лица извършващи дейност като ЕТ, независимо дали са регистрирани по Търговския закон, формират данъчна основа според ЗКПО.
  2. Нотариусите и лицата, упражняващи частна медицинска практика избрали да се облагат по реда на този закон.
  3. Лицата упражняващи свободна професия и дейности по извън трудови правоотношения.

Данъчната основа за т.2 и т.3 се определя като облагаемият доход от съответната дейност се намалява с:

  1. Разходи за дейността в…

    Read More