svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
България, в лицето на КЗК, беше приета за наблюдател в Комитета по конкуренцията на ОИСР

България, в лицето на Комисията за защита на конкуренцията, получи статут на наблюдател в Комитета по конкуренцията и работните групи към него на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Решението за това е взето от върховния орган на организацията – Съвета на ОИСР, на годишната му среща на 21 януари 2010 г.

„България вече отбеляза значителен прогрес…

Read More

Финансов лост на фирмата

Финансовия лост на фирмата изразява увеличението на въздействието на промените в печалбата преди лихвата и данъците върху печалбата от една обикновена акция.Финансовият лост е съвкупност от фиксираните финансови разходи , които отразяват фиксираната лихва, която трябва да бъде изплатена на притежателите на дългове.Финансовият лост започва там, където спира икономическия лост.
% на промяна в печалбата от една акция
Коефициент на финансовия лост=  –––––––––––––
% на промяна в брутните…

Read More

Теоретични корени на дивидентите

В основата на дивидентната политика стоят 3 теории:
Теория за резултата – приема , че дивидентите трябва да бъдат следствие от процеса на вземане на решение за инвестиране на капитала.Дивидентната политика е пасивен потенциал и като дивидент трябва да се изплащат печалби , които остават след финансирането на проектите за инвестиране.Причината за приложимостта на тази теория е непостоянството на дивидентите.
– Теория за неутралитета – позовава се…

Read More

Теоретически основи на операциите с държавни ценни книжа

При осъществяване на заемната сделка държавата емитира и продава заемодателните документи, с които удостоверява сумата на своя дълг към тях. Този документ се нарича облигация. В практиката облигациите имат и друго наименование: съкровищни мнителници, бонове, дългови свидетелства. Във финансовата практика облигациите са форма на фиктивния капитал, което означава несъществуващ капитал. Покупко-продажбата на ценни книжа се осъществява на капиталовия пазар. Продажбата на облигациите се предшества от…

Read More

Класификация на данъците в зависимост от понятието система.

За изграждането на класификацията трябва да вземем предвид:

– икономическите променливи – данъкът е преди всичко удръжка върху една икономическа променлива

– промените на действащите юридически правила

– измененията в констатираните административни състояния

– промените в състоянието и относителното възприемане на данъка

Независимо от това данъчната действителност дава възможност да се обособят:

1/ Данъците, дължими в резултат на промяна…

Read More

Кейнсианска теория за данъците.

В съответствие на кейнсинските препоръки правителството може да използва данъците както следва:

– държавна намеса в икономиката с цел оказване на въздействие върху развитието на икономическия цикъл в желана насока.

– държавна намеса с цел регулиране на доходите

– държавна намеса с цел ограничаване на инфлацията

– държавно въздействие върху равнището и направлението на инвестициите.


Read More

Традиционни разграничения и класификации на данъка.

Традиционната класификация обикновено започва с общоизвестното разграничаване на данъците на преки и косвени. Най – общо може да се каже, че преки са данъците, които са определени годишно върху собствеността, професията или дохода.

Класическото виждане за преките или непреките данъци е отразено в редица финансови документи, свързани с данъчната практика на 18 век. В тези документи се отбелязва, че преките данъци обхващат както поземленото,…

Read More

Фази на определянето на данъка

1. Разпределение на данъците. Това е съвкупност от административни операции, които имат за цел както да установят облагаемата маса и генераторния факт, така и определят облагаемата основа.

Облагаемата маса може да се установи по два начина: преброява или деклариране на доходите, имуществата  и оборотите. При първия начин инициативата е изцяло на агентите от данъчната администрация, а при втория тя е дело на данъкоплатците.

Read More

Никола Саркози предупреди, че френските финанси са в „сериозно” положение

Париж. Френският президент Никола Саркози предупреди, че публичните финанси на Франция се намират в „сериозно” положение, а бюджетният дефицит е два пъти по-голям от заложения в правилата на Европейския съюз лимит, предаде АФП.
„С дефицит от около осем процента от брутния вътрешен продукт, никой не може да каже, че ситуацията не е сериозна”, каза Саркози.
На среща на френски министри, законодатели и официални лица от социалната…

Read More

Антимафиоти разкриха престъпна група, осъществявала измамна схема за избягване на данъци

euro париСпециализираната операция е проведена от служители на сектор “Изпиране на пари” към ГДБОП и на ГД “Досъдебно производство”

Служители на сектор “Изпиране на пари” към ГДБОП и разследващи полицаи от ГД “Досъдебно производство” разкриха и документираха престъпната дейност на организирана група, създала условия за избягване на данъчни задължения в особено големи размери. Акцията е проведена на територията на градовете София, Пловдив, Варна и Бургас. Установено…

Read More