svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
CSFBdirect

CSFBdirect има няколко много полезни нововъведения в онлайн услугите, които предлага. Най-важното е възможността, която е предоставена на клиентите им да сравнят техните позиции с някой от индексите като: S&P 500, Nasdaq, DJIA. CSFBdirect доставя изобилие от обучително съдържание на техният сайт почти за всичко свързано с онлайн инвестирането от основните неща до информация за данъците. Фирмата дава на клиентите си изключително изчерпателна информация в собствените си доклади, а…

Read More

Charles Schwab онлайн инвестиране

CS остава на върха на Интернет онлайн инвестирането. Той отново повиши онлайн-предлагането си, с което доказа инвеститорския опит. Например, CS засили образователното съдържание, осигурявайки 2 нови курса, озаглавени „Финансови съвети“ и „Управление на портфолио“. Той помага на своите клиенти да постигнат поставените цели, осигурявайки им прогнозиране посредством графики.

Ключови положения

CS предлага едностранна интеграция на квоти, графики, новости, изследвания и търговия. Дава се възможност за проверка състоянието…

Read More

Основни грешки, допускани при разработването на бизнес плана

Грешки, които могат да се допуснат при разработването на бизнес плана са следните:

$ планът е прекалено дълъг, прекалено технически ориентиран или прекалено подробен;

$ финансовети данни не кореспондират с останалата част на плана;

$ печатни или логически грешки в документите;

$ мисията или стратегиите са насочени към настоящето, а не към бъдещето;

$ не са идентифицирани и отчетени критичните фактори за успеха;

$ недостатъчно финансиранеили погрешен избор на източници за финансиране;

$ грешен…

Read More