svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Надлежни страни на иска

Процесуалната легитимация по установителните искове по принцип е сравнително по-широка, отколкото по осъдителните и потестативните. Съгласно Решение № 11/1979 г. по гражд. д. 782/78 г., III г.о. производството не е допустимо, когато ищецът не е титуляр на правото, респ. не е страна в правоотношението, съществуването или несъществуването на което иска да установи. По-разпространено е схващането, което се застъпва и в теорията ­ с право на…

Read More