гори

В РДГ-Пазарджик се проведе обсъждане по новия Закон за горите

Зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов и директорите от държавните горски и ловни стопанства от РДГ-Пазарджик обсъдиха новия Закон за горите. В настоящия законопроект са събрани и са намерили място добри практики и примери, от законодателството на едни от най-развитите европейски страни в областта на горското стопанство, като например Германия и Австрия, …

В РДГ-Пазарджик се проведе обсъждане по новия Закон за горите Read More »

Меднянка

Hygrophorus (Limacium) russula Расте повечето в ниските дъбови гори и храсталаците. Шапката отначало е сводеста, по-късно сплесната, а най-после слабо фу-ниевидна и отгоре дребнозърнеста. Цветът й е тъмно розовочервен, ръбът по-светъл и в млада възраст завит надолу. Пластинките са бели до слабо червеникавобели, понякога с червеникави петна, гъсто подредени, не­еднакво дълги, разклонени и минават върху …

Меднянка Read More »

Тръбенка

Craterellus cornicopioides а в г у с т—октомври Среща се навсякъде по всички видове гори, но предпочита буковите. На­мира се поединично и групово из всички наши планини. Цялата гъба прилича на музикална тръба, оцветена червеносиво или чер-нокафяво. Шапката е фуниеобразна и с накъдрена периферия. Кухината пре­минава в пънчето. Цветът на шапката отвътре е сивочерен, а …

Тръбенка Read More »

Зелена сурогризка

Amanitopsis vaginata var. crocera ю н и—o к т o м в p и Среща се в широколистните гори и по-рядко в иглолистните. Обича по­вече покрайнините на храсталаците и поляните около тях. Расте поединично и в малки групички по няколко. На повърхността на земята се появява бяло продълговато яйце, което, когато плодното тяло вътре в …

Зелена сурогризка Read More »

Оловна сурогризка

Amanitopsis vaginata var. plumbea ю н и—o к т o м в p и Расте в широколистните гори и по-рядко в иглолистните, но повече се намира покрай храсталаците и поляните. Край тях се среща поединично и на малки групи. Отначало върху почвата се показва продълговато яйце, което, като порасне, се разпуква и от него се …

Оловна сурогризка Read More »

Бяла сурогризка

Amanitopsis vaginata var. alba ю н и—о к т о м в р и Хубава, стройна гъба. Расте във всички иглолистни и широколистни гори, но повече се среща покрай храсталаците и поляните край тях, поединично и на малки групички в полите на всички наши планини. Отначало се показва на повърхността на земята като малко бяло …

Бяла сурогризка Read More »

Поддъбова млечница,дябарка

Lactarius rufus ю н и—о к т о м в р и Расте в широколистните гори, и то предимно в дъбовите по влажните и сенчести места, откъдето и гъбата носи името си. Шапката е вдлъбната, в средата с брадавичка. Цветът й е матов, светло­кафяв или тъмнокафяв — като на узрял дъбов жълъд. Пластинките са охрено …

Поддъбова млечница,дябарка Read More »

Овчи нос

Gomphidius glutinosus май—октомври Расте там, където растат и масловките — в иглолистните гори. Цветът на шапката й е променлив : шоколадов с виолетов оттенък, охренокафяв до бакърен. Шапката в средата е издута и ръбът й е подвит навътре. Пластинките слизат ниско по пънчето ; те са белезникави или кафявовиолетови. Пънчето е също белезникаво, а в …

Овчи нос Read More »

Лимоненожълта мухоморка

Amanita citrine юни — октомври Хубава стройна гъба. Среща се в широколистните и по-рядко в иглолистните гори покрай храсталаците, по поляните и в близост с дърветата. Появява се единично и групово заедно със зелената мухоморка (Amanita phalloides). На повърхността на земята се показва малка тъмнокафява топчица (пъпка), която, като нарасне, се разпуква и от нея …

Лимоненожълта мухоморка Read More »

Лимоненожълта гълъбка

Russula citrine юни — октомври Расте в широколистните и иглолистните гори и храсталаците. Шапката е жълтолимонена, откъдето и гъбата носи името си. Пластин­ките са белезникави, а пънчето бяло. Както повечето гълъбки, не е качествена гъба, защото е ронлива, суха и безмесеста. Отровният й двойник е лимоненожълтата мухоморка (Ama­nita citrina). Двете гъби се различават по това, …

Лимоненожълта гълъбка Read More »

Южночервена гълъбка

Russula alutaceae юни — октомври Расте в широколистните и иглолистните гори покрай храсталаците. Шапката е розовочервена до вишневочервена. Ръбът й е нарязан. Ме­сото отначало е твърдо, а после става крехко и чупливо. Пластинките са от бледожълти до охреножълти и правилно подредени. Пънчето е най-често бяло и само в някои случаи бледорозово. Отровният й двойник е …

Южночервена гълъбка Read More »

Зелена гълъбка

Russula virescens юли — октомври Расте в широколистните гори, храсталаците и по покрайните на горите. У нас се среща по всички планини из широколистните горски пояси. Шапката в началото е полукълбеста, после сводеста. Цветът й е про­менлив — зелен, жълтозелен, кафявозелен. Частично избелява и се напуква на неправилни парченца, които остават като петна по шапката. …

Зелена гълъбка Read More »

Зелена мухоморка

Amanita phalloides юни — октомври Най-опасната, коварна и смъртно отровна гъба, която всеки сезон взема по някоя човешка жертва. Съдържа отровните вещества фалоидин и амани-тин. Даже спорите й са отровни. Расте в иглолистните и широколистните гори около поляните, просеките, на места, огрени от слънцето и с достатъчна влага, в близост с печурките — бялата горска …

Зелена мухоморка Read More »

Гладка зелена гълъбка

Russula aeruginea юни — октомври Расте предимно в широколистните гори и храсталаците. Шапката е неправилна, често вдлъбната или набръчкана. Цветът й е зеленожълт или мръсножълт, въобще променлив. Месото е бяло, сухо и рон-ливо. Пластинките са бели. Пънчето е също бяло и често закривено. При готвене най-често става кашеста, защото е ронлива, суха и кожеста. Отровният …

Гладка зелена гълъбка Read More »

Бясна гъба

Russula emetica юли — октомври Расте в боровите гори и горските поляни често поединично. Цветът на шапката е кървавочервен, много променлив. Срещат се по­тъмни и по-светли видове. Шапката отгоре е леплива и затова често е на­кичена с игли от бор или с треви. По края ръбът е набразден. Месото е бяло и крехко. Пластинките са …

Бясна гъба Read More »

Красива гълъбка

Russula lepida юли — октомври Расте в широколистните гори, по окрайнините на храсталаците, а също и в иглолистните гори. У нас я намираме предимно в Лозенската планина, Средна гора и Витоша. Шапката отначало е кълбовидна, а после става плоска и в средата малко вдлъбната. Цветът й е керемиден. Пластинките са белезникави, гъсто наре­дени и заловени …

Красива гълъбка Read More »

Черна гълъбка

Russula nigricans юни — октомври Расте из широколистните и иглолистните гори групово. Намира се във всички наши планини. Шапката отначало е изпъкнала, а после хлътва. Ръбът й се подвива. Цветът й първоначално е бледожълт, а после преминава от сивокафяв до черен. Месото е синобяло, а като се разчупи, става виненочервено. Пластин­ките са дебели и при …

Черна гълъбка Read More »

Синянка

Russula cyanoxantha август — октомври Расте най-много в широколистните гори — букови и брезови. В иглоли­стните се среща по-рядко. Шапката отначало е сводеста, а по-късно става сплесната или вдлъбната. Цветът й е най-често виолетовосин, но постепенно се изменя, като става син­кав, а по-късно маслиненозелен или бледожълтозелен. Месото под кожицата е бяло, а когато последната се …

Синянка Read More »

Guroporus cyanescens ю л и—о к т о м в р и

Среща се в широколистните и иглолистните гори, и то сравнително рядко. Шапката отначало е полукълбеста, а след това става издута като възглав­ница и е космата. Цветът й е по-ярко или по-тъмножълт. Месото е също жълтеникаво и щом се разчупи, става по-слабо или по-тъмносиньо. Тръбичките при младите гъби са белезникави, а при възрастните стават жълтеникави. Пънчето …

Guroporus cyanescens ю л и—о к т о м в р и Read More »