svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Продължават масираните проверки в автомобилните превози

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” събра 675 000 лева от наложени наказания на камиони и автобуси с чуждестранна регистрация за последните четири месеца. Тези средства са постъпили веднага в националния бюджет, тъй като при тези превози наказателните постановления се издават заедно с акта, поради което водачите са задължени да платят глобата веднага.

Най-много нарушения са извършени от водачи…

Read More

Изпълнение на наказателните постановления

Изпълнението е последната фаза на административно-наказателния процес, то предполага влязло в сила НП 4ши съдебно решение. Как точно ще протиче това производство зависи от вида на наложеното наказание. При наложено наказание обществено порицание то се изпълнява пред организацията където работи или членува лицето. При наложено наказание временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност, то се изпълнява от ръководителя на ведомството където…

Read More

Съвместна проверка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

В страната зачестиха инцидентите, свързани с експлоатацията на газови бутилки, уреди и автомобилни газови уредби за природен газ и газ “пропан-бутан”. По данни на Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” на МВР, през последната година са възникнали над 300 произшествия с такива съоръжения.

Това по същество са съоръжения с повишена опасност по смисъла на чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите и…

Read More