svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Народна медицина-чревни паразити

Чревните паразити са много разпространени. Те причиняват болестни състояния, които трябва да се познават и своеверемнно да се лекуват. Червата се поселяват от различни видове паразити: дребни кръгли червеи (глисти) – острици, детски глисти (аскари), тении – говежда, свинска, рибна; плоски червеи -метили.

Read More

Синя жлъчка — Cichorium intybus L. Сем. Сложноцветни — Compositae

Разпространение. Расте из ливадите, сухите тревисти ме­ста, край пътищата и окопните култури в цялата страна.

Описание. Многогодишно тревисто растение с ръбесто стъбло, покрито с власинки и високо до 1,2 м. Коренът е вретено­виден, месест и неразклонен. Листата са пересто нарязани, като приосновните са събрани в розетка, а стъблените полуобхващат стъблото, продълговато ланцетни и вълнообразно назъбени. Цве­товете са сини, рядко бели, едри, с къса дръжка, почти приседнали в пазвите…

Read More

Седефче — Ruta graveolens L. Сем. Седефчеви — Rutaceae

Разпространение. Отечеството на седефчето е Средиземно-морието. У нас се среща рядко по сухите и каменливи места из цяла България, но главно в Източна Стара планина. Като градинско растение вирее навсякъде из страната.

Описание. Многогодишно, храстовидно растение с право цилиндрично стъбло, разклонено на върха и високо до 1 м. Листата са с дълги дръжки, двойно- и тройноперести, с дребни продълговато яйцевидни листчета. Цветовете са жълтозелени, събрани в щито­видни съцветия,…

Read More

Кишниш, кориандьр — Conundrum sativum L. Сем. Сенникоцветни — Umbelliferae

Разпространение. Расте из посевите като плевел главно в Югозападна България. Култивирано растение.

Описание. Едногодишно тревисто растение с кухо, цилин­дрично и разклонено стъбло, високо до 1,30 м. Коренът е вретено­виден, с множество разклонения. Долните листа са с дълги дръжки, текоперести, дълбоко нарязани, като средните и горните са двойно-перести, с къси дръжки и заострени. Цветовете са бели, бледоро­зови, виолетови или жълти, събрани в съцветие сенник. Чашката е петзъбчеста, с петлистно…

Read More

Змийско мляко, лишейче, жълтениче — Chelidonium majus L. Сем. Макови — Papaveraceae

Разпространение. Расте по влажнитежаменливи и гористи сенчести места навсякъде из България.

Описание. Многогодишно тревисто растение със сиво окосмено стъбло, разклонено в горната си част. На височина то достига до 1 м. Коренът му е къс, многоглав и разклонен. Листата са мъхести, отдолу сивозелени, отгоре тъмнозелени, с 3—5 лопа-товидни дяла, пересто нарязани, с мрежеста нерватура. Долните листа са с дълги дръжки, стъблените — с къси, а връхните — се­дящи….

Read More

Самолечението може да ви доведе до болница

Как можем да се осакатим по рецепта, следвайки предписанията на невежи “лечители”, “изпитани” народни препоръки или съвсем авангардни решения
Дори на патологичен садист едва ли ще му щукне в главата да си удря с ток зъбния нерв или да изгаря стомаха си с концентрирана урина. Но любителите на самолечението, които лекарите редовно спасяват, са неизчерпаеми на такива хрумвания.

Подозирайки, че официалната медицина крие от нас някакви чудотворни безплатни лекарства, ние се противопоставяме на този “заговор” с лично свои илачи. Търсим тайни…

Read More