svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Върбгшка, спореж, железник — Verbena officinalis L. Сем. Върбинкови – Verbenaceae

Разпространение. Расте из тревистите места, покрай пъ­тищата и ливадите в цялата страна.

Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено и високо до 80 см четириръбесто стъбло. Листата са срещуположни и продълговати, едро или дребно назъбени, като долните са с дръж­ка, по-едри и пересто нарязани, средните са триразделни, а горните са по-дребни, цели и седящи. Цветовете са розови или светлоли-лави, събрани на върха на стъблото в класовидни съцветия. Чаш­ката е тръбеста, петделна, с петлистно сраснало венче и 5…

Read More