svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Облагаеми доходи и необлагаеми доходи

Облагаеми доходи: Подлежат на облагане доходите произхождащи от:

  1. Трудови правоотношения
  2. Дейност като ЕТ
  3. Занаятчийска дейност
  4. Упражняване на свободна професия
  5. Извършване на услуги с личен труд
  6. Дейности в областта на селското, горското и водното стопанство
  7. Продажба и замяна на движимо и недвижимо имущество
  8. Продажба на акции, дялове и други
  9. Прехвърляне на предприятие на ЕТ

10.  Наем, рента и аренди

11.  Временно отстъпване на право по договор за лизинг, факторинг и др.

Read More

Престижна награда за проект нов модел на заплащане в администрацията ще насърчава резултатите

Правителството подготвя нов модел на заплащане за служителите в държавната администрация, който да стимулира добрите резултати. Целта е да се привличат и задържат висококвалифицирани и образовани кадри, които ще получават по-високи възнаграждения за своя труд. Това е важна стъпка в административната реформа, осъществявана под ръководството на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Новият модел на заплащане е пряко обвързан с процеса на оптимизиране на…

Read More

Дянков: Работи се върху решение за допълнителните възнаграждения

„Работи се върху решение, което е в работен вариант. Още не е окончателно. Ще говорим и с премиера“, каза финансовият министър Симеон Дянков, който напусна съвещанието в Министерство на правосъдието за допълнителните възнаграждения на магистратите.

Работното съвещание се провежда с присъствието на представители на Висшия съдебен съвет, Прокуратурата на Р България, Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

По-рано се съвещаваха премиерът Бойко Борисов вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, вицепремиерът…

Read More