Производство на касационно обжалване

КП започва с получаване от ВКС на изпратените от въззивния съд книжа по чл. 218г. ВКС проверява дали жалбата е редовна и дали обжалването е допустимо. След това – насрочване на делото в съдебно заседание чрез обнародване в ДВ (чл. 218д). Делото се разглежда от тричленен състав на ВКС в открито съдебно заседание, в което …

Производство на касационно обжалване Read More »